Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Zawód adwokata wykonuję ponad 9 lat ze stałą siedzibą w Warszawie. Jestem karnistą, dlatego podejmuję się spraw karnych, także trudnych i o najcięższe czyny...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Zasady bezpieczeństwa

Ada Chmielewska-Ciż22 listopada 2020Komentarze (0)

Jak już wcześniej pisałam istotą przestępstwa spowodowania wypadku drogowego jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. Lądowym, wodnym lub powietrznym. Czym są owe zasady bezpieczeństwa?

Zasady bezpieczeństwa

Są to, najprościej rzecz ujmując, ogólne i szczególne reguły zachowania się w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, których przestrzeganie ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu.Przekładając powyższe na język prawa są to:

  • reguły zawarte w przepisach prawa (np. ustawa Prawo o ruchu drogowym)
  • reguły niezebrane w przepisach prawa, wynikające z przepisów prawa i istoty bezpieczeństwa w ruchu (np. zwyczaje, ukształtowana praktyka).

Klasyfikacja zasad bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa możemy podzielić na następujące grupy:

  • sprawności psychomotorycznej
  • bezwzględne nakazy
  • reguły interpretacyjne.

zasady ruchu drogowego

 

O roli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 26.03. 2019 r. w sprawie V KK 115/18. Zdaniem Sądu Najwyższego „(…) spowodowanie skutku może być tylko wtedy przypisane sprawcy, gdy przestrzeganie przez niego obowiązku ostrożności zapobiegłoby nastąpieniu skutku. Koncepcja obiektywnego przypisania opiera się na założeniu, że sprawcy spowodowanego skutku przestępnego można ów skutek obiektywnie przypisać tylko wtedy, gdy zachowanie owego sprawcy stwarzało lub istotnie zwiększyło prawnie nieakceptowane niebezpieczeństwo (ryzyko) dla dobra prawnego stanowiącego przedmiot zamachu i niebezpieczeństwo (ryzyko) to realizowało się w postaci nastąpienia danego skutku przestępnego”.

Poszczególne zasady będę omawiać w kolejnych wpisach, więc zapraszam do lektury!

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adwokat.chmielewska@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: