Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Zawód adwokata wykonuję ponad 9 lat ze stałą siedzibą w Warszawie. Jestem karnistą, dlatego podejmuję się spraw karnych, także trudnych i o najcięższe czyny...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Wypadek kolejowy

Ada Chmielewska-Ciż29 kwietnia 2020Komentarze (0)

Czas epidemii sprzyja zmniejszeniu natężeniu ruchu lądowego, ale, jak widać z doniesień mediów, nie zniósł całkowicie drogowych tragedii.

Najnowsze sprawy to zderzenie ciężarówki z szynobusem i potrącenie przez auto kobiety z dwojgiem malutkich dzieci.

Dziś zajmę się pierwszą sprawą.

Wypadek kolejowy

to najprościej rzecz ujmując, wypadek w ruchu lądowym, z udziałem pojazdu szynowego, powstały na skutek naruszenia przez uczestnika ruchu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym bądź przez inne działania czy zaniechania innych osób.

Sprawcą katastrofy w ruchu lądowym może być bowiem także pieszy, pasażer pociągu czy auta, a nawet osoba oddziałująca na ruch drogowy z zewnątrz.

Wypadek kolejowy czasem  przybiera formę katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 k.k.)

Dzieje się tak gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Część sądów uznaje, że wiele osób to co najmniej 6. Część – że co najmniej 10, nie licząc sprawcy.  Słusznie wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 13.06.2017.r, II AKa 129/17, że:

ma to być zdarzenie groźne, niosące za sobą tak duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, że stanowi jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12.09.2013 r. w sprawie II AKa 157/13 wynika, że dla przyjęcia, że mamy do czynienia z katastrofą:

 • musi zaistnieć coś więcej, a więc realne skutki i to poważnych rozmiarów w zakresie mienia lub osób
 • występuje dwustopniowa konstrukcja: realny skutek i zagrożenie dobra chronionego przez prawo
 • nie ma znaczenia stopień obrażeń ciała pokrzywdzonych gdyż art. 173 § 1 k.k. nie precyzuje jakie obrażenia ciała stanowią skutek czynu.

Działanie uczestnika ruchu można też uznać za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.)

Niezbędne jest jednak wykazanie, że  świadomie doprowadził on do bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Chciał tego lub przynajmniej na to się godził.

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie katastrofy nie ma znaczenia sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowi, życia czy mienia i jego rozmiar.

Jakie jest zagrożenie karą?

Jeśli sprawca zostanie skazany za wypadek grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu kara ta wyniesie od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli jednak zostanie skazany za sprowadzenie katastrofy grozi mu  kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 za działanie umyślne. Kara wyniesie od lat 2 do 12, w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób.

Jeżeli  sprawca działał nieumyślnie – kara ta wyniesie od 3 miesięcy do lat 5. Wymiar ten zwiększy się od 6 miesięcy do 8 lat, jeśli nieumyślne działanie wywoła śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy zagrożone jest karą  od 6 miesięcy do lat 8 w przypadku umyślności.
Jeśli sprawca działał nieumyślnie – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pamiętaj!!!

Twoje działanie jest umyślne jeśli chcesz popełnić przestępstwo. A także gdy przewidujesz, że możesz je popełnić i się na to godzisz.

Działasz nieumyślnie jeśli nie masz zamiaru popełnienia przestępstwa, ale dochodzi do tego, bo nie zachowałeś ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywałeś albo mogłeś przewidzieć.

Wypadek  kolejowy z Wągrowca

Z doniesień medialnych wynika, że na przejeździe kolejowym szlabany były opuszczone i paliło się czerwone światło. Przed przejazdem stało po kilka samochodów osobowych z każdej strony.

fot.portalwrc.pl

Kierowca ciężarówki ominął inne auta i wjechał na przejazd. Tym samym naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowca wiedział jak ma się zachować, ale świadomie uczynił inaczej. Mało tego. W tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo rażącym naruszeniem tych zasad ponieważ kierowca wjechał przy już opuszczonych szlabanach.

Z informacji sprzed kilku minut wynika, że 14 osób jest rannych, w tym jedna w stanie ciężkim. Wstępny opis zdarzenia sugeruje wyłączną winę kierowcy ciężarówki.

Wstępna analiza zdarzenia wskazuje, że domniemany sprawca dopuścił się zachowania nieumyślnego, gdyż zapewne nie chciał wywołać katastrofy. Jego zachowanie przybrało postać tzw. świadomej nieumyślności bo jednak świadomie naruszył zakaz wjazdu za opuszczony szlaban przejazdu.

Niestety, biorąc pod uwagę skutki zdarzenia i wysokie zagrożenie karą, wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest pewny. Śmiem też twierdzić, że wniosek ten zostanie uwzględniony.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Ada Chmielewska-Ciż

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: