Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Opis...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Spowodowałem wypadek drogowy

Ada Chmielewska-Ciż04 maja 2020Komentarze (0)

Internet to niewyczerpane źródło inspiracji, choć nie tylko. To też przestrzeń, w której ludzie wymieniają się doświadczeniami, szukają porady czy rozwiązania swoich problemów. Także tych prawnych.

Oczywiście, nie doradzam korzystania z usług doktora Google, zwłaszcza w sprawach, nazwijmy to… gardłowych.

Jak pisałam ostatnio zmniejszony z powodu epidemii ruch na drogach wcale nie zlikwidował wypadków drogowych, nawet tych najpoważniejszych – wypadek-kolejowy w Wągrowcu.

W czeluściach sieci na jednym z forów
znalazłam takie pytanie:

„SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY: 3 OFIARY ŚMIERTELNE, DWIE W SZPITALU. BYŁEM TRZEŹWY NIE UCIEKŁEM Z MIEJSCA WYPADKU, PROKURATOR NIE ZASTOSOWAŁ ŻADNYCH ZABEZPIECZEŃ W STOSUNKU DO MNIE.

CO MAM ZROBIĆ, ABY PRZEBRNĄĆ PRZEZ TRUDNOŚCI. ZARZUT WOBEC MNIE: NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE KOLIZJI ZE SKUTKIEM 3 OFIAR”.

To poważna sprawa.
Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Po pierwsze: udać się do adwokata, specjalisty od wypadków drogowych. Dlaczego? Ano dlatego, że przepis z art. 177 k.k.  nie uwzględnia wyjątkowości materii, której dotyczy. Konsekwencje karne związane są ze skutkiem wypadku, który często zależy od czynników innych niż wywołany przez sprawcę stopień niebezpieczeństwa.

Najkrócej rzecz ujmując – przepis ten ma niekorzystną dla sprawcy konstrukcję. Przypomina zastawioną z rozmysłem pułapkę.

Adwokat udzieli Ci rzetelnej informacji i zaproponuje najkorzystniejszą w danej sytuacji linię obrony, doradzi, co można zrobić dla złagodzenia Twojego wizerunku jako sprawcy i dla złagodzenia ewentualnej odpowiedzialności.

Po drugie: w miarę możliwości  podjąć środki zmierzające do znalezienia i zabezpieczenia dowodów na swoją korzyść. Najczęściej jest to poszukiwanie świadków i śladów oraz oględziny miejsca zdarzenia.  Podczas oględzin warto zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu, przeszkody na drodze i oznakowanie.

Po trzecie: jeśli dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sprawcy, fizycznego czy psychicznego, powinien on, bądź jego bliscy, zabezpieczyć dokumentację medyczną z leczenia. Sprawca przestępstwa nieumyślnego, który poniósł poważny uszczerbek na zdrowiu, może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary.

Dotyczy to także sytuacji, w której ofiarą wypadku jest osoba najbliższa sprawcy czyli małżonek, wstępny (np. dziadkowie, rodzice), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Na pytanie anonimowego sprawcy odpowiem…

że mimo tragicznych skutków zdarzenia, ma dobrą sytuację. Był trzeźwy i nie uciekł z miejsca zdarzenia, a to już duży plus!

Prokurator nie zastosował środka zapobiegawczego. Pytający ma więc bardzo dobrą sytuację wyjściową do podjęcia obrony zmierzającej do uniewinnienia (o ile będą ku temu przesłanki) albo obrony zmierzającej do uzyskania korzystnego wymiaru kary. Może swobodnie skontaktować się z adwokatem.

Niestety – popełnił jeden błąd. Szukał pomocy w internecie, narażając się na wprowadzenie w błąd i niewybredne  komentarze innych forumowiczów.

Pamiętaj! Nie bądź „sobieradkiem”

Jeśli masz problem prawny, zwłaszcza tak poważny jak wypadek ze skutkiem śmiertelnym, skorzystaj z pomocy fachowca. Adwokat pomoże Ci trzeźwo i z odpowiedniego dystansu spojrzeć na sytuację w jakiej się znalazłeś.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Wypadek kolejowy

Ada Chmielewska-Ciż29 kwietnia 2020Komentarze (0)

Czas epidemii sprzyja zmniejszeniu natężeniu ruchu lądowego, ale, jak widać z doniesień mediów, nie zniósł całkowicie drogowych tragedii.

Najnowsze sprawy to zderzenie ciężarówki z szynobusem i potrącenie przez auto kobiety z dwojgiem malutkich dzieci.

Dziś zajmę się pierwszą sprawą.

Wypadek kolejowy

to najprościej rzecz ujmując, wypadek w ruchu lądowym, z udziałem pojazdu szynowego, powstały na skutek naruszenia przez uczestnika ruchu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym bądź przez inne działania czy zaniechania innych osób.

Sprawcą katastrofy w ruchu lądowym może być bowiem także pieszy, pasażer pociągu czy auta, a nawet osoba oddziałująca na ruch drogowy z zewnątrz.

Wypadek kolejowy czasem  przybiera formę katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 k.k.)

Dzieje się tak gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Część sądów uznaje, że wiele osób to co najmniej 6. Część – że co najmniej 10, nie licząc sprawcy.  Słusznie wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 13.06.2017.r, II AKa 129/17, że:

ma to być zdarzenie groźne, niosące za sobą tak duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, że stanowi jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12.09.2013 r. w sprawie II AKa 157/13 wynika, że dla przyjęcia, że mamy do czynienia z katastrofą:

 • musi zaistnieć coś więcej, a więc realne skutki i to poważnych rozmiarów w zakresie mienia lub osób
 • występuje dwustopniowa konstrukcja: realny skutek i zagrożenie dobra chronionego przez prawo
 • nie ma znaczenia stopień obrażeń ciała pokrzywdzonych gdyż art. 173 § 1 k.k. nie precyzuje jakie obrażenia ciała stanowią skutek czynu.

Działanie uczestnika ruchu można też uznać za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.)

Niezbędne jest jednak wykazanie, że  świadomie doprowadził on do bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Chciał tego lub przynajmniej na to się godził.

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie katastrofy nie ma znaczenia sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowi, życia czy mienia i jego rozmiar.

Jakie jest zagrożenie karą?

Jeśli sprawca zostanie skazany za wypadek grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu kara ta wyniesie od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli jednak zostanie skazany za sprowadzenie katastrofy grozi mu  kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 za działanie umyślne. Kara wyniesie od lat 2 do 12, w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób.

Jeżeli  sprawca działał nieumyślnie – kara ta wyniesie od 3 miesięcy do lat 5. Wymiar ten zwiększy się od 6 miesięcy do 8 lat, jeśli nieumyślne działanie wywoła śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy zagrożone jest karą  od 6 miesięcy do lat 8 w przypadku umyślności.
Jeśli sprawca działał nieumyślnie – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pamiętaj!!!

Twoje działanie jest umyślne jeśli chcesz popełnić przestępstwo. A także gdy przewidujesz, że możesz je popełnić i się na to godzisz.

Działasz nieumyślnie jeśli nie masz zamiaru popełnienia przestępstwa, ale dochodzi do tego, bo nie zachowałeś ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywałeś albo mogłeś przewidzieć.

Wypadek  kolejowy z Wągrowca

Z doniesień medialnych wynika, że na przejeździe kolejowym szlabany były opuszczone i paliło się czerwone światło. Przed przejazdem stało po kilka samochodów osobowych z każdej strony.

fot.portalwrc.pl

Kierowca ciężarówki ominął inne auta i wjechał na przejazd. Tym samym naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowca wiedział jak ma się zachować, ale świadomie uczynił inaczej. Mało tego. W tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo rażącym naruszeniem tych zasad ponieważ kierowca wjechał przy już opuszczonych szlabanach.

Z informacji sprzed kilku minut wynika, że 14 osób jest rannych, w tym jedna w stanie ciężkim. Wstępny opis zdarzenia sugeruje wyłączną winę kierowcy ciężarówki.

Wstępna analiza zdarzenia wskazuje, że domniemany sprawca dopuścił się zachowania nieumyślnego, gdyż zapewne nie chciał wywołać katastrofy. Jego zachowanie przybrało postać tzw. świadomej nieumyślności bo jednak świadomie naruszył zakaz wjazdu za opuszczony szlaban przejazdu.

Niestety, biorąc pod uwagę skutki zdarzenia i wysokie zagrożenie karą, wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest pewny. Śmiem też twierdzić, że wniosek ten zostanie uwzględniony.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Czy sądy działają?

Ada Chmielewska-Ciż27 kwietnia 2020Komentarze (0)

Czy sądy działają? Teraz, w czasie epidemii?

Tak, sądy działają, ale w ograniczonym zakresie, ponieważ  obecnie zajmują się tylko określonymi rodzajami spraw.

Jeśli w Twojej sprawie niewiele się dzieje, nie powinieneś narzekać, bo w kręgu zainteresowania wymiaru sprawiedliwości na razie znajdują się głównie sprawy karne.

Z mocy przepisów ustawy, o której pisałam w poprzednim artykule , obecnie rozpoznaje się sprawy pilne.

Są to m.in. sprawy:

 •  o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania,
 • w których jest stosowane zatrzymanie,
 • w których orzeczono środek zabezpieczający,
 • przesłuchania małoletniego świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd gdy podejrzany jest zatrzymany,
 • dotyczące europejskiego nakazu aresztowania,
 • o  przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • o zwolnienie osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego,
 • przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej. Może to nastąpić jeśli nierozpoznanie sprawy mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego. Kolejnymi przesłankami są wzgląd na grożącą niepowetowaną szkodę materialną oraz dobro wymiaru sprawiedliwości.

We wskazanych rodzajach spraw odbywają się posiedzenia i rozprawy. Każdy sąd i prokuratura ma nieco odmienne zasady bezpieczeństwa. Informacje o tych zasadach można sprawdzić na stronie internetowej konkretnej jednostki, w aktualnościach lub zarządzeniach.

Na przykład w Sądzie Rejonowym w Grójcu na posiedzeniu aresztowym wszyscy, włącznie z Sądem, byliśmy w maseczkach. Z kolei w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie nie musiałam mieć na sali maseczki, ale przed wejściem zmierzono mi temperaturę. Musiałam też zdezynfekować ręce ; )

Terminy procesowe i sądowe na czas epidemii zostały wstrzymane

Oznacza to, że termin  na zajęcie stanowiska albo na wniesienie środka zaskarżenia będzie liczony od dnia zakończenia stanu epidemii (stanu zagrożenia). Nie dotyczy to spraw pilnych. Możesz jednak otrzymać korespondencję z sądu czy prokuratury. Każde pismo zawiera teraz stosowne pouczenie.

Stan epidemii nie wstrzymuje przedawnienia karalności czynów ani przedawnienia wykonania kary!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Jazda samochodem a koronawirus

Ada Chmielewska-Ciż21 kwietnia 2020Komentarze (0)

W związku z epidemią koronawirusa wielu z Was zadaje sobie pytanie:

Czy ten stan ma wpływ na prawa i obowiązki kierowców?

Tak, stan epidemii  wpływa na prawa i obowiązki kierowców i kierujących, i to całkiem realnie.

Jazda samochodem a koronawirus …

Zagadnienie to można rozpatrywać na gruncie prawa karnego, wykroczeń oraz  administracyjnego.

Analizę zacznę od ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od dnia ogłoszenia staniu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), potem stanu epidemii (20 marca 2020 r.), zawieszone zostały  następujące obowiązki  kierowców zawodowych i podmiotów ich zatrudniających:

 • ukończenie szkolenia okresowego przez kandydata do zatrudnienia w  przewozie drogowym
 • ukończenia szkolenia okresowego odpowiedniego do pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy
 •  uzyskania  wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań z art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz  pkt 5 lub 6 ustawy o transporcie drogowym
 • uzyskania badań lekarskich i psychologicznych
 • kierowania na szkolenia okresowe, badania lekarskie i psychologiczne.

Obowiązki te będzie można wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Jeśli  w tym terminie  niemożliwe będzie skorzystanie z pomocy lekarza uprawnionego, badanie  będzie mógł przeprowadzić i  wydać orzeczenie  inny lekarz. Takie orzeczenie  utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Przewoźnicy drogowi, na mocy art. 14 omawianej ustawy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Z uwagi na swoją teść przepis ten nie wyłącza innych rodzajów odpowiedzialności m.in. karnej.

Zawieszenie wykonania innych obowiązków

Certyfikat  audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność  do upływu 90 dni od dnia odwołania odpowiedniego stanu (zależnie od tego, który stan został odwołany najpóźniej).

Jeśli termin wymiany drogomierza upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo  epidemii to ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania danego stanu (zależnie od tego, który stan został odwołany najpóźniej).

Co z obowiązkami zwykłych kierowców?

Stan epidemii nie zawiesza obowiązku wykonania badania technicznego pojazdu, z jednym wyjątkiem.

Wyjątek dotyczy właściciela lub posiadacza pojazdu, który  przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub jest leczony  z powodu COVID-19. Badanie zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny i umożliwia jedynie dojazd na badanie techniczne.

W ciągu tych 7 dni nie można swobodnie poruszać się autem.

Jeśli w czasie stanu zagrożenia bądź epidemii upływa ważność:

 • prawa jazdy
 • pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 • świadectwa kierowcy
 • legitymacji instruktora nauki jazdy
 • legitymacji egzaminatora
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
 • uprawnień do kierowania pojazdami
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisów ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Jazda samochodem a koronawirus – część dalsza nastąpi ; )

Tekst omawianej ustawy – http://prawo.sejm.gov.pl/

***

Uczestniczyłeś w wypadku kolejowym? Przeczytaj >>

Zdjęcie: why kei

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Informacja

Ada Chmielewska-Ciż14 kwietnia 2020Komentarze (0)

Moi Drodzy Czytelnicy!

 

Mimo panującego stanu epidemii
Ja i moi współpracownicy jesteśmy dla Was dostępni.

 

Możecie skorzystać z usług kancelarii:

 • osobiście
 • mailowo
 • telefonicznie
 • bądź przez skype`a – adachmielewskaciz2.

 

https://www.facebook.com/pg/cciw.adwokaci/posts/?ref=page_internal

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl