Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Zawód adwokata wykonuję ponad 9 lat ze stałą siedzibą w Warszawie. Jestem karnistą, dlatego podejmuję się spraw karnych, także trudnych i o najcięższe czyny...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Ofiara wypadku drogowego

Ada Chmielewska-Ciż04 lutego 2020Komentarze (0)

Skoro w poprzednim wpisie omówiłam krótko osobę sprawcy wypadku drogowego dziś wypadałoby zająć się ofiarą tego przestępstwa. Treść art. 177 k.k. wskazuje, że ma on na celu nie tylko ochronę dobra wspólnego jakim jest bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Dobrem najbardziej narażonym przy popełnieniu tego przestępstwa jest zdrowie i życie ludzkie i to ono stanowi najważniejszy przedmiot ochrony.

Kto zatem może być ofiarą tego przestępstwa?

Ofiarą wypadku drogowego może być:

1. tylko inna osoba, a więc nie sam sprawca, choćby odniósł najpoważniejsze obrażenia, ani współsprawca.

2. konieczne jest zaistnienie skutku w postaci śmierci bądź określonego uszczerbku na zdrowiu

3. może to być osoba obca jak i najbliższa dla sprawcy (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – art. 115 § 11 k.k.), przy czym w tym drugim przypadku ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Przedmioty nieożywione pozostają, z oczywistych względów, poza zainteresowaniem ustawodawcy.

A co ze zwierzętami?

Zgodnie z art. 25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122):

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3, 

… czyli lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusza Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Art. 37 tej ustawy stanowi, że naruszenie opisanego wyżej nakazu stanowi wykroczenie, zagrożone karą aresztu albo grzywny. Karalne jest także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo. W razie ukarania za to wykroczenie można:

 • orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia 
 • przedmiotów z niego pochodzących
 • przepadek zwierzęcia
 • nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Ada Chmielewska-Ciż

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: