Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Opis...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Ofiara wypadku drogowego

Ada Chmielewska-Ciż04 lutego 2020Komentarze (0)

Skoro w poprzednim wpisie omówiłam krótko osobę sprawcy wypadku drogowego dziś wypadałoby zająć się ofiarą tego przestępstwa. 

Treść art. 177 k.k. wskazuje, że ma on na celu nie tylko ochronę dobra wspólnego jakim jest bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Dobrem najbardziej narażonym przy popełnieniu tego przestępstwa jest zdrowie i życie ludzkie i to ono stanowi najważniejszy przedmiot ochrony.

Kto zatem może być ofiarą tego przestępstwa?

1. tylko inna osoba, a więc nie sam sprawca, choćby odniósł najpoważniejsze obrażenia

2. konieczne jest zaistnienie skutku w postaci jej śmierci bądź określonego uszczerbku na zdrowiu – ten wątek rozwinę w kolejnym wpisie. 

3. może to być osoba obca jak i najbliższa dla sprawcy (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – art. 115 § 11 k.k.), przy czym w tym drugim przypadku ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Przedmioty nieożywione pozostają, z oczywistych względów, poza zainteresowaniem ustawodawcy.

A co ze zwierzętami?

Zgodnie z art. 25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122):

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3, 

… czyli lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusza Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Art. 37 tej ustawy stanowi, że naruszenie opisanego wyżej nakazu stanowi wykroczenie, zagrożone karą aresztu albo grzywny. Karalne jest także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo. W razie ukarania za to wykroczenie można:

  • orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia 
  • przedmiotów z niego pochodzących
  • przepadek zwierzęcia
  • nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adwokat.chmielewska@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: