Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Zawód adwokata wykonuję ponad 9 lat ze stałą siedzibą w Warszawie. Jestem karnistą, dlatego podejmuję się spraw karnych, także trudnych i o najcięższe czyny...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Nieumyślne spowodowanie wypadku

Ada Chmielewska-Ciż05 maja 2020Komentarze (0)

Częstym tematem, na który szukacie informacji, jest nieumyślne spowodowanie wypadku.

Zanim jednak przejdę do tego zagadnienia, wyjaśnię podstawowe pojęcie z Kodeksu karnego – winy. Najprościej rzecz ujmując wina to psychiczny stosunek sprawcy do czynu.

Czyn zabroniony można popełnić umyślnie albo nieumyślnie. Sprawca działa umyślnie, jeżeli chce przestępstwo popełnić albo przewidując taką możliwość – godzi się na to. Działa zaś nieumyślnie, jeśli nie ma zamiaru popełnienia przestępstwa, ale popełnia je na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Dodatkowym warunkiem jest to, że  możliwość popełnienia przestępstwa przewidywał albo mógł przewidzieć.

Przestępstwo z art. 177 k.k.
można popełnić tylko nieumyślnie.

Jeśli kierujący pojazdem chce zrobić komuś krzywdę przy jego użyciu, to dopuści się innego czynu (np. zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). W praktyce takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Z reguły pozoruje się wypadek drogowy, aby ukryć zabójstwo czy wyłudzić odszkodowanie.

Polski seryjny morderca Paweł Tuchlin w 1981 r. zaatakował jedną ze swoich ofiar w ten sposób, że jadąc kradzionym samochodem, potrącił ją. Kiedy kobieta wpadła do rowu ogłuszył ją młotkiem. Jego ofiary z reguły nie przeżywały – skazany został za 10 zabójstw i 11 ich usiłowań.

Uczestnicy ruchu lądowego, wodnego i powietrznego nie mają zamiaru  krzywdzić innych, więc jeśli już dochodzi do wypadków, kolizji czy katastrof, są one właśnie skutkiem nieumyślności.

Nieumyślne spowodowanie wypadku wynika z umyślnego albo nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu.

Co to są zasady bezpieczeństwa w ruchu?

Zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym to:

 • reguły zawarte w przepisach określających prawidła poruszania się na szlakach komunikacyjnych
 • reguły zachowania nigdzie niezapisane, wynikające z w.w. przepisów oraz z istoty bezpieczeństwa ruchu.

Powyższą definicję opracował Sąd Najwyższy w uchwale całej izby z 28 lutego 1975 r., V KZP 2/74.

Nieumyślne spowodowanie wypadku

Uczestnik ruchu powinien kierować się przepisami prawa, ale też zdrowym rozsądkiem, ogólną przezornością i respektowaniem bezpieczeństwa innych (tak SN w wyroku z 31 stycznia 1949 r., K 1068/48). Wynika to z tego, że nie da się przewidzieć i unormować wszystkich sytuacji na drodze..

Umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu zachodzi wtedy gdy sprawca wie jak należy postąpić w danej sytuacji, ale postępuje odmiennie.

Przykład: kierujący pojazdem wie, że nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie na czerwonym świetle, ale to czyni.

Nieumyślne naruszenie tych zasad ma miejsce wtedy, gdy dokonanie manewru jest wynikiem błędnej oceny sytuacji istniejącej w ruchu.

Przykład: kierujący błędnie zakłada, że pokona zakręt z określoną prędkością.

Zasady bezpieczeństwa dzielą się na ogólne i szczególne. Te ogólne dotyczą wszystkich sytuacji, zaś szczególne –  konkretnych manewrów.

Nieumyślne spowodowanie wypadku – teoria a praktyka.

Najczęściej w swojej praktyce zawodowej mam do czynienia z wypadkami drogowymi będącymi skutkiem umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Jako przykład nieumyślnego ich naruszenia można podać sytuację, w której doszło do utraty przytomności kierującego pojazdem gdyż cierpiał on na schorzenie, dolegliwość lub inne ukryte dysfunkcje, nieujawnione do chwili zdarzenia, o których nie wiedział  i nie mógł nawet ich przewidzieć.

Niestety, sprawcę wypadku nieumyślnego usprawiedliwia tylko taki błąd, który nie był efektem lekkomyślności czy niedbalstwa. Może jednak zdarzyć się i taka sytuacja, że zasady bezpieczeństwa trzeba będzie naruszyć, jeśli wymaga tego ocena sytuacji, a uczestnik ruchu ma dość czasu aby wykonać niezgodny z przepisami manewr obronny.

Ale to zagadnienie omówię w innym wątku.

Zapamiętaj! Nieumyślne spowodowanie wypadku:

 • polega na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego lub innej osoby przebywającej na drodze, uderzenie pojazdu w przeszkodę
 • jest skutkiem umyślnego bądź nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu
 • skutkuje śmiercią innej osoby, ciężkim uszczerbkiem na jej zdrowiu bądź obrażeniami ciała określonymi w art. 157 § 1 k.k.

Zdjęcie: Tim Mossholder

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Ada Chmielewska-Ciż

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: