Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Zawód adwokata wykonuję ponad 9 lat ze stałą siedzibą w Warszawie. Jestem karnistą, dlatego podejmuję się spraw karnych, także trudnych i o najcięższe czyny...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Kto odpowiada za wypadek drogowy

Ada Chmielewska-Ciż03 lutego 2020Komentarze (0)

Pytanie niby proste.

Jak to kto? Kierowca! Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste.

Ustawodawca w art. 177 k.k. użył słowa „kto”, jednakże z treści przepisu wynika, że odpowiedzialność ponosi ten na kim ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym. Nie oznacza to, że winnym wypadku drogowego może być tylko kierowca.

Odpowiedzialność za wypadek drogowy może ponieść każdy uczestnik ruchu

A więc kierowca pojazdu mechanicznego ale i wozu konnego. Rowerzysta i pieszy. Z kolei karalność prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości dotyczy tylko tych, którzy prowadzili pojazd mechaniczny.  Powszechnie przyjmuje się, że za wypadek drogowy odpowiedzialność może ponieść także osoba, której nie uznalibyśmy na pierwszy rzut oka za uczestnika ruchu np.:

 • osoba zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów
 • osoba zobowiązana do konserwacji szlaków komunikacyjnych
 • pasażer kierującego
 • inna osoba

W praktyce  jeśli chodzi o odpowiedzialność osób innych niż kierowca mamy aż 3 linie orzecznicze do wyboru, zgodnie z którymi: 

 1. inna osoba jest współsprawcą np. powierzający kluczyki od samochodu osobie nietrzeźwej (np. Sąd Najwyższy wyrok z 9.12.2010, III KK 196/10 czy Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrok z 24.08.2016 r., II AKa 201/16)
 2. inna osoba ponosi odpowiedzialność tylko za skutek spowodowany wypadkiem o ile między jej działaniem a powstaniem skutku zachodzi związek przyczynowy (Sąd Najwyższy wyrok z 30.09.1977 r., VII KZP 35/77)
 3. nie ma  podstaw prawnych do odpowiedzialności innej osoby (Sąd Najwyższy w wyroku z 4.02.1992 r., II KRN 451/91).

Niestety, dominującym obecnie poglądem jest pogląd nr 1.   Przykładowo w wyroku z 7.07.1998 r. w sprawie III KKN 109/97Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „skazany, wręczając kluczyki do samochodu pijanemu W.K., naruszył, i to umyślnie, podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a skutki swego postępowania mógł i powinien był przewidzieć. Pomiędzy zachowaniem skazanego a określonym wypadkiem zachodzi związek przyczynowy, gdyż gdyby nie zezwolił on na prowadzenie swego pojazdu osobie nietrzeźwej, do wypadku, jak słusznie ustalił Sąd, wcale by nie doszło. Jest on nie sprawcą pośrednim lecz współsprawcą występku”. Należy pamiętać, że samo udostępnienie kluczyków pijanemu kierowcy stanowi wykroczenie (art. 96 ustawy Kodeks wykroczeń). Jednakże, jeśli dojdzie do przestępstwa z art. 177 k.k. wykroczenie zostanie pochłonięte przez przestępstwo współsprawstwa.

Czy za wypadek drogowy odpowiada kursant nauki jazdy?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.  Pojazd tzw.  „elki” ma trochę inną konstrukcję niż zwykłe auto. Miejsce pasażera obok kierowcy przeznaczone jest dla instruktora jazdy i wyposażone tak, aby mógł on mieć wpływ na jazdę auta. W pojeździe nauki jazdy mamy więc dwóch kierujących. Takie stanowisko zajął Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w wyroku z 10.06.2014 r. w sprawie XI W 4005/13 oraz Sąd Najwyższy w wyroku z 23.02.2011 r. w sprawie III KK 276/10. Sąd Najwyższy wskazał, że kursant odpowiada za spowodowanie wypadku na zasadach ogólnych Kodeksu karnego, zaś jego i instruktora odpowiedzialność są od siebie niezależne.

Na koniec mała kontrowersja

Sąd Okręgowy w Krakowie w orzeczeniu z 17.02.2005 r. za sygn. II Ka 30/05 uznał, że „Nieprawidłowe wykonanie naprawy samochodu, mające istotne znaczenie dla jego bezpieczeństwa, dokonane przez właściciela firmy naprawczej lub jego pracownika, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji do dokonywania napraw tego rodzaju, pociąga za sobą odpowiedzialność właściciela za stan techniczny pojazdu, zatem i za powstały wypadek, o ile wykazano jego nieumyślność”.

Na szczęście jedna jaskółka wiosny nie czyni… Zacytowane wyżej orzeczenie jest krytykowane w doktrynie.

Dla dociekliwych linkuję ciekawy artykuł – udostępnienie pojazdu nietrzeźwemu kierowcy

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Ada Chmielewska-Ciż

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: