Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Zawód adwokata wykonuję ponad 9 lat ze stałą siedzibą w Warszawie. Jestem karnistą, dlatego podejmuję się spraw karnych, także trudnych i o najcięższe czyny...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Jazda samochodem a koronawirus

Ada Chmielewska-Ciż21 kwietnia 2020Komentarze (0)

W związku z epidemią koronawirusa wielu z Was zadaje sobie pytanie:

Czy ten stan ma wpływ na prawa i obowiązki kierowców?

Tak, stan epidemii  wpływa na prawa i obowiązki kierowców i kierujących, i to całkiem realnie.

Jazda samochodem a koronawirus …

Zagadnienie to można rozpatrywać na gruncie prawa karnego, wykroczeń oraz  administracyjnego.

Analizę zacznę od ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od dnia ogłoszenia staniu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.), potem stanu epidemii (20 marca 2020 r.), zawieszone zostały  następujące obowiązki  kierowców zawodowych i podmiotów ich zatrudniających:

 • ukończenie szkolenia okresowego przez kandydata do zatrudnienia w  przewozie drogowym
 • ukończenia szkolenia okresowego odpowiedniego do pojazdu, którym wykonywany jest przewóz drogowy
 •  uzyskania  wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań z art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz  pkt 5 lub 6 ustawy o transporcie drogowym
 • uzyskania badań lekarskich i psychologicznych
 • kierowania na szkolenia okresowe, badania lekarskie i psychologiczne.

Obowiązki te będzie można wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Jeśli  w tym terminie  niemożliwe będzie skorzystanie z pomocy lekarza uprawnionego, badanie  będzie mógł przeprowadzić i  wydać orzeczenie  inny lekarz. Takie orzeczenie  utraci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Przewoźnicy drogowi, na mocy art. 14 omawianej ustawy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Z uwagi na swoją teść przepis ten nie wyłącza innych rodzajów odpowiedzialności m.in. karnej.

Zawieszenie wykonania innych obowiązków

Certyfikat  audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność  do upływu 90 dni od dnia odwołania odpowiedniego stanu (zależnie od tego, który stan został odwołany najpóźniej).

Jeśli termin wymiany drogomierza upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo  epidemii to ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania danego stanu (zależnie od tego, który stan został odwołany najpóźniej).

Co z obowiązkami zwykłych kierowców?

Stan epidemii nie zawiesza obowiązku wykonania badania technicznego pojazdu, z jednym wyjątkiem.

Wyjątek dotyczy właściciela lub posiadacza pojazdu, który  przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub jest leczony  z powodu COVID-19. Badanie zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny i umożliwia jedynie dojazd na badanie techniczne.

W ciągu tych 7 dni nie można swobodnie poruszać się autem.

Jeśli w czasie stanu zagrożenia bądź epidemii upływa ważność:

 • prawa jazdy
 • pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 • świadectwa kierowcy
 • legitymacji instruktora nauki jazdy
 • legitymacji egzaminatora
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
 • uprawnień do kierowania pojazdami
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisów ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Jazda samochodem a koronawirus – część dalsza nastąpi ; )

Tekst omawianej ustawy – http://prawo.sejm.gov.pl/

***

Uczestniczyłeś w wypadku kolejowym? Przeczytaj >>

Zdjęcie: why kei

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Ada Chmielewska-Ciż

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: