Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Opis...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Czy sądy działają?

Ada Chmielewska-Ciż27 kwietnia 2020Komentarze (0)

Czy sądy działają? Teraz, w czasie epidemii?

Tak, sądy działają, ale w ograniczonym zakresie, ponieważ  obecnie zajmują się tylko określonymi rodzajami spraw.

Jeśli w Twojej sprawie niewiele się dzieje, nie powinieneś narzekać, bo w kręgu zainteresowania wymiaru sprawiedliwości na razie znajdują się głównie sprawy karne.

Z mocy przepisów ustawy, o której pisałam w poprzednim artykule , obecnie rozpoznaje się sprawy pilne.

Są to m.in. sprawy:

  •  o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania,
  • w których jest stosowane zatrzymanie,
  • w których orzeczono środek zabezpieczający,
  • przesłuchania małoletniego świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd gdy podejrzany jest zatrzymany,
  • dotyczące europejskiego nakazu aresztowania,
  • o  przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • o zwolnienie osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego,
  • przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej. Może to nastąpić jeśli nierozpoznanie sprawy mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego. Kolejnymi przesłankami są wzgląd na grożącą niepowetowaną szkodę materialną oraz dobro wymiaru sprawiedliwości.

We wskazanych rodzajach spraw odbywają się posiedzenia i rozprawy. Każdy sąd i prokuratura ma nieco odmienne zasady bezpieczeństwa. Informacje o tych zasadach można sprawdzić na stronie internetowej konkretnej jednostki, w aktualnościach lub zarządzeniach.

Na przykład w Sądzie Rejonowym w Grójcu na posiedzeniu aresztowym wszyscy, włącznie z Sądem, byliśmy w maseczkach. Z kolei w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie nie musiałam mieć na sali maseczki, ale przed wejściem zmierzono mi temperaturę. Musiałam też zdezynfekować ręce ; )

Terminy procesowe i sądowe na czas epidemii zostały wstrzymane

Oznacza to, że termin  na zajęcie stanowiska albo na wniesienie środka zaskarżenia będzie liczony od dnia zakończenia stanu epidemii (stanu zagrożenia). Nie dotyczy to spraw pilnych. Możesz jednak otrzymać korespondencję z sądu czy prokuratury. Każde pismo zawiera teraz stosowne pouczenie.

Stan epidemii nie wstrzymuje przedawnienia karalności czynów ani przedawnienia wykonania kary!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Ada Chmielewska-Ciż z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem adwokat.chmielewska@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: